نمایش دادن همه 5 نتیجه

کیف پول چرم زنانه

  ویژگی های محصول
 • جنس: چرم مصنوعی
 • نحوه بسته شدن: ساده
 • اندازه: 10/5*20 سانتی متر
 • محل نگهداری سکه: دارد
 • محل نگهداری اسکناس: 4عدد
 • محل نگهداری عکس: 1عدد
 • محل نگهداری کارت اعتباری: 3عدد

کیف پول چرم زنانه

  ویژگی های محصول
 • جنس: چرم مصنوعی
 • نحوه بسته شدن: ساده
 • اندازه: 10/5*20 سانتی متر
 • محل نگهداری سکه: ندارد
 • محل نگهداری اسکناس: 4عدد
 • محل نگهداری عکس: 1عدد
 • محل نگهداری کارت اعتباری: 3عدد

کیف پول چرم زنانه

  ویژگی های محصول
 • جنس: چرم مصنوعی
 • نحوه بسته شدن: مگنت
 • اندازه: 12*24 سانتی متر
 • محل نگهداری سکه: ندارد
 • محل نگهداری اسکناس: 3عدد
 • محل نگهداری عکس: 1عدد
 • محل نگهداری کارت اعتباری: 2عدد

کیف پول چرم مردانه

  ویژگی های محصول
 • جنس: چرم مصنوعی
 • نحوه بسته شدن: ساده_جیبی
 • اندازه: 10*13 سانتی متر
 • محل نگهداری سکه: ندارد
 • محل نگهداری اسکناس: دارد
 • محل نگهداری عکس: دارد
 • محل نگهداری کارت اعتباری: 5عدد

کیف پول چرم مردانه

ویژگی های محصول
 • جنس: چرم مصنوعی
 • نحوه بسته شدن: ساده_جیبی
 • اندازه: 10*13 سانتی متر
 • محل نگهداری سکه: ندارد
 • محل نگهداری اسکناس: دارد
 • محل نگهداری عکس: دارد
 • محل نگهداری کارت اعتباری: 5عدد