نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوات

دوات: دَوات، یا آمه یک ظرف کوچک شیشه‌ای، سفالی یا مسوار است که برای نگه‌داشتن مرکب نوشتاری به‌کار می‌رود. نگارنده، نوک قلم یا قلم‌موی خود را در مرکب