قلمو

ویژگی های محصول:
 • قابل استفاده برای:آبرنگ و گواش
 • جنس مو:مصنوعی
 • اندازه دسته: متوسط
 • جنس دسته:پلاستیک

قلمو سایز 2

ویژگی های محصول:
 • نوع قلم مو:گرد
 • قابل استفاده برای: آبرنگ و گواش
 • نوع مو:نرم
 • سایز قلمو: 2
 • جنس مو:مصنوعی
 • اندازه دسته:بلند
 • جنس دسته:پلاستیک

قلمو سایز 4

ویژگی های محصول:
 • نوع قلم مو:گرد
 • قابل استفاده برای: آبرنگ و گواش
 • نوع مو:نرم
 • سایز قلمو: 4
 • جنس مو:مصنوعی
 • اندازه دسته:بلند
 • جنس دسته:پلاستیک

قلمو سایز صفر

ویژگی های محصول:
 • نوع قلم مو:گرد
 • قابل استفاده برای: آبرنگ و گواش
 • نوع مو:نرم
 • سایز قلمو: صفر
 • جنس مو:مصنوعی
 • اندازه دسته:بلند
 • جنس دسته:پلاستیک