نمایش دادن همه 4 نتیجه

فاکتور تک رنگ سورمه ای

  ویژگی های محصول:
 • نوع کاغذ: تحریر ۸۰گرمی
 • ۲نسخه ای و 3نسخه ای
 • تیراژ 1000 شماره (10دسته)
 • مدت زمان تحویل محصول به دو صورت می باشد.(مدت زمان تحویل پس از تایید نهایی طرح محاسبه می شود.)

فاکتور رنگی

  ویژگی های محصول:
 • نوع کاغذ: تحریر ۸۰گرمی
 • 2نسخه ای و 3نسخه ای
 • تیراژ 1000 شماره (10دسته)
 • مدت زمان تحویل محصول به دو صورت می باشد.(مدت زمان تحویل پس از تایید نهایی طرح محاسبه می شود.)

فاکتور ریسو

  ویژگی های محصول:
 • نوع کاغذ: تحریر 80گرمی ساده
 • 2نسخه ای
 • تیراژ 500 شماره (10دسته)
 • مدت زمان تحویل محصول 7 روز کاری(مدت زمان تحویل پس از تایید نهایی طرح محاسبه می شود.)

قبض و بلیط

  ویژگی های محصول:
 • نوع کاغذ: تحریر ۸۰گرمی
 • تک نسخه ای
 • مدت زمان تحویل محصول به دو صورت می باشد.(مدت زمان تحویل پس از تایید نهایی طرح محاسبه می شود.)